Ellen Kok
Ellen Kok is schrijfster en pastoraal werkster.
Het grote thema in haar levensverhalen, journalistieke en pastorale werk is de vraag naar wat mensen bezielt en beweegt.
Zie ook www.pastoralezorgbijuitvaart.nl

L ij s t   v a n   P u b l i c a t i e s
Boeken - Rubrieken - Religie/interreligieuze dialoog - cv

Boeken

Juni 2015
Oase in een miljoenenstad
Verhalen uit veertig jaar Luchthavenpastoraat
Boekencentrum uitgevers, Zoetermeer

Levensverhalen
Mei 2013: Never a Dull Moment
een persoonlijke levensgeschiedenis van Mathilde Boon
Uitgeverij Coulomb Press Leyden, Parijs
Omzien in verwondering, een persoonlijke geschiedenis van Miet de Bosschere
Uitgeverij Coulomb Press, Leyden 2009
Omzien in Gezondheid, een persoonlijke geschiedenis van Wim Kok
Hiv, spiritualiteit en zingeving
25 portretten i.s.m. Marleen Swenne
Uitgeverij De Graaff in opdracht van: ShivA, spiritualiteit, hiv en aids

Kleurrijke Ontmoetingen, portretten van oudere Amsterdammers in een nieuw land
Ook verschenen in Amsterdams Stadsblad en Weekkrant Suriname
In opdracht van Gemeente Amsterdam en Stichting Bij de Tijd

Vijfentwintig jaar Afrika Huis
Over het ontstaan van de All Saints Parish
Opdrachtgever Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA)
Dagboek van een Kerk en Buurtwerkster
met reflecties van o.a. Andries Baart vanuit de presentietheorie
Uitgeverij Lemma


Vaste rubrieken
Nieuwsbrieven Kansrijk Zuidoost
2012, 2010, 2009, 2008 in opdracht van Kansrijk Zuidoost en Stadsdeel Zuidoost
Westerparkkrant, dubbelrubriek Allemaal anders, Allemaal gelijk
Opdrachtgever Stadsdeel Westerpark
Amsterdams Stadsblad, wekelijks portret van een oudere migrant
In opdracht van Stichting Bij de Tijd en Gemeente Amsterdam
Stadsdeelkrant voor Amsterdam Zuidoost
Voorpagina-artikelen 2008 - 2010
Opdrachtgever Stadsdeel Zuidoost


Specialisatie: religie/interreligieuze dialoog
Website Hagar Sarah
www.hagar-sarah.nl
Adventskalender voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
2008, 2007, 2006
Landelijk Dienstencentrum PKN

De Tijd is Rijp!
Brochure ism migrantengemeenschappen van bisdom Haarlem
Uitgave van bisdom Haarlem en bisdom Rotterdam

Armoede, ook onze zorg
Folder over armoedebeleid in Amsterdam
Raad van Kerken en Diaconie Amsterdam (PKA)

Klik!
Inspiratiegids voor gemengd besturen
VluchtelingenWerk Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Humanitas
Migratie een kans voor de Vrede?
Verslag van Symposium Madrid
Groupe de la pastorale des Migrants dans les Grandes Villes d’ Europe
Dagboek van een Kerk en Buurtwerkster
met reflecties van o.a. Andries Baart vanuit de presentietheorie
Uitgeverij Lemma

Missionarissen in beeld, website
Opdrachtgever Sociëteit Afrikaanse Missiën
Vijfentwintig jaar Afrika Huis, boek
Over het ontstaan van de All Saints Parish in Amsterdam
Opdrachtgever SMA

Het Parool PS, reportage
Afrika Huis, waar Afrikanen zijn, zijn wij
Het Parool PS, reportage
Op straat, dak - en thuislozen

Diaconiekrant
Jaarlijkse bijdrage over kerk en buurtwerk
In opdracht van de Diaconie van de PKA

Tien jaar WOU, Werkgroep Uitgeprocedeerde Vluchtelingen
Negen portretten
In opdracht van de Diaconie van de PKA

De Bazuin, tijdschrift, reportages:
Drugspastoraat Amsterdam, portret van een drugspastor
Het Mysterie op straat, over kerk en buurtwerk in oude wijken


CV:
Ellen Kok volgde de Schrijversvakschool en cursussen op de School voor Journalistiek. Ze volgde modulen in missiologie aan het Nijmeegs Instituut voor de Missiologie, nam deel aan de Master Wereldreligies in Conflict en Dialoog aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en volgde diverse modules islamstudie aan de Universiteit van Amsterdam.

 
 
home