De Kerngroep Landelijke Vrouwentrialoog

De Kerngroep Landelijke VrouwenTrialoog nam het initiatief voor de vernieuwde dynamische website Hagar-Sarah. Deze site is een platform voor vragen, informatie en expertise op het gebied van trialoog en gender. Deze site is tevens een vindplaats voor ervaringen, reflectie en analyse op dit terrein.
De site bevat als dynamische onderdelen een actuele agenda, verwijzingen naar relevante links, gedachten en artikelen over interreligieuze dialoog en specifieke onderdelen daarvan. Deze artikelen nodigen uit tot commentaar en aanvulling door bezoekers van deze website.

W e r k b o e k

Vast onderdeel van de site is het digitale werkboek Hagar-Sarah. Dit werkboek voor trialoog en gender kunt u downloaden. Het werkboek biedt, middels voorbeelden uit de praktijk, een handreiking aan beginnende dialooggroepen met vrouwen uit jodendom, christendom en islam. De samenstelsters van het werkboek, vrouwen uit jodendom, christendom en islam, gebruikten hun eigen alledaagse ervaringen om te leren over hun eigen traditie en die van de ander.

Het werkboek bevat achtergrondinformatie over dialoog, geeft reflectie op de praktijk van alledag, en biedt methodische werkvormen en spelregels.


Meer weten?
De site staat open voor samenwerking met verwante organisaties die actief zijn op het gebied van gender en trialoog. Stuur je mail via info@hagar-sarah.nl

Lees meer over de opening van de site bij HogeschoolInHolland:
http://www.inholland.nl/Content/News/Nieuws2009/200910/www.HagarSarah.nl.htm

Home